четвртак, 22. септембар 2011.

Трева

тревата расте насекаде каде што има
плодна почва. тревата не бара некоја
посебна грижа и внимание. таа не
бара и наводнување само мало
попрсккување. Тревата само бара
косење кое е неопходно за заштита на
околината од змии . Трева има многу видови
и тоа пустински ретки видови кои се садат
и не растат природно и најразлични други.

Дрвја

                                                                  Бор
борот е зимзелено дрво по боја е зелено борот има неопределена висина што значи пораснува многу високо!ПчЕЛИте кои живеат близу борови прават боров мед Кој е многу здрав!
Борот го прочистува воздухот и има убав мирис! Борот 
придонесува многу за чистиот воздух кој е многу важен 
борот е дрво кое има исто така смола-(леплива течност)
Борот расте во шумски предели но успева и во домашни услови!

                                             јавор

преку 1 метар и обично е кратко и обраснато со црвеникаво-
крошната му е широко заоблена, а дебелината на стеблото 
кафеава кора која се лупи плочесто.Листовите се долги
 8 - 16 см, широки, одозгоре темнозелени, а одоздола 
нешто посветли.Цветовите се жолтеникаво-зелени, во 
кратки висечки метлички. Цвета десет дена по 
пролистувањето во мајКотиледоните му се јазичести,
 одозгора заоблени, одоздола клинести со паралелна 
надолжна нерватура.Обично посадените видови се: 
сикамура, црвен јавор, шеќерен јавор и норвешки јавор
 кои растат во
своите западни роднини се разликуваат по коренот. 
Некои се мали како џбунови, некои се зимзелени, 
а некои имаат сосема изобличени листови. се користи за
 производство на музички инструменти, граѓа.


                                                               Даб

Дабот е дрво кое расте до 10м и повеќе
се употребува за огрев , во градежништво
за мебел граѓа,и сл.
                                                 Врба
Во светот постојат некаде околу 350 видови врби, 
кои виреат главно ба влажни почви поладни зони
 есен, најчесто со долгнавест, но кај некои и огругол
 до овален облик со назабени рабови. Врбата едиециозна
 со тоа што машките и женските цветови, во облик на 
реси растат на засебни дрва; ресите излегуваат рано на пролет,
 обично пред лисјата или пак кога лисјата почнуваат да се отвораат. 
Плодот ѝ е мала чашка која содржи бројни минијатурни (0.1 мм)
 семиња поставени во бели пердувчиња, кои помагаат во
 распрснувањето на семињата. Врбите се многу вкрстителни 
растенија и имаат многухибриди кои можат да бидат природни
 и вештачки создадени.

среда, 21. септембар 2011.

Цвеќиња- различни видови

                                                                   ТЕМЈАНУШКА


                                    Ова е цветот темјанушка има убав мирис  боја е виолетов и
       можеби има и други бои расте на планински предели 
            и е пролетно цвеќе 
                                                                 КОКИЧЕ

Кокичето е пролетно цвеќе со бела боја и ниско 
стебло нежно цвеќе со убав мирис расте на секаква
почва и е многу кревко !

                                                        Трендафил

Трендафилот е цвет кој се одгледува во домашни
услови и бара многу внимание и одгледување
трендафилот е во најразлични бои, има боцки
стеблото е цврсто ливчињата се нежни.


                                                             Роза


Розата е нежен цвет кој се одгледува и изгледа
прекрасно и романтично. Розата е многу убав цвет
и со убав мирис розата е најпопуларна во црвена боја .
розите се најубав подарок ги има во повеќе видови
растат во различни земји и се во најразлични бои
розите овенуваат како и секое цвеќе и се многу
 специфични за одгледување бидејќи бараат внимание
и време за одгледување растат до одредена висина
стеблото е цврсто а ливчињата меки и нежни
овој цвет е познат и убав.


КаКТУСИ

Кактусот е боцкаво растение кое расте во секаква средина
па издржува и во пустини каде што го има повеќе Во Аргентина кактусите се исто така распространети.овие кактуси се од различни видови но сепак нема некои впечатливи детали кои многу се разликуваат секој кактус има цветови и боцки секоја боцка нема иста должина но сепак не е многу забележливо иако овие кактуси можат да успеат во мала саксија подобро е да бидат во широка! Кактусот не бара многу вода бидејки може да овене

од многу вода значи еднаш неделно ако биде полеано со вода е доволно малку вода за кактусот е доволно бидејќи сепак ова е пустинско растение и издржува секакви температури и е приспособливо на различни средини и услови.кактусот има прилично различен изглед и различни
големини цветови и сл.